Zaadjes planten

Gepubliceerd op 23 mei 2024 om 14:27

Wendy Boots - Conservatorium klassiek piano / Mediadocent MBO

Als cultuurcoach ben ik continu bezig met te oriënteren wáár er behoefte is in het onderwijs en op welke manier ik daar iets in kan betekenen met mijn achtergrond. Met een bijna afgerond schooljaar is het tijd om terug te kijken en nieuwe zaadjes te planten. Ik kom wekelijks op scholen en merk dat leerkrachten het nog steeds niet altijd makkelijk vinden om creatieve vakken te integreren in het onderwijs.  Kunstonderwijs wordt op verschillende manieren aangeboden; als CMK-traject of als losse workshops of als aanbod voor na-schoolse activiteiten. Onder welke paraplu je het ook aanbiedt, kinderen blijven hongerig naar elke vorm van kunst- en cultuureducatie en dat blijft noodzakelijk!

Tijdens een gezamenlijke inspiratie bijeenkomst met ICC-ers en cultuur aanbieders bleek maar weer hoe groot dit aanbod is en hoe gevarieerd. Maar ook hoe wij als cultuurcoaches onze creatieve krachten moeten blijven bundelen om tot mooie educatieve  samenwerkingen te komen. Vakoverstijgende projecten verdienen de aandacht als ook verdiepende taal-en leesprojecten. Samenwerkingen met bibliotheken en gemeentelijke archieven; als cultuurcoach kun je je ondertussen best afvragen, hoe breed is mijn expertise eigenlijk en welke loketten zijn er allemaal beschikbaar? 

Kortom; er is nog steeds veel behoefte aan goed kunst- en cultuuronderwijs en plant mijn zaadjes voor een nieuw groei-seizoen met nieuwe samenwerkingen met scholen en andere cultuurcoaches.