Inhoud workshop

Stel je eens voor dat jouw wereld van vandaag er morgen ineens niet meer is? Door oorlog of een milieuramp? Dan zijn tastbare herinneringen aan jouw wereld belangrijk om alvast 'op voorraad' te hebben. Digitale archeologie; dat is de beste omschrijving van project 'Ingeblikt'. Hoe ziet jouw leven er 'anno nu' uit? Hoe klinkt jouw stem? Wie ben je en wat zijn jou wensen voor de toekomst? We gaan aan de slag met het maken van een tijdcapsule en plaatsen deze voor een aantal jaren in de kast om in groep 8 tevoorschijn te halen en de inhoud te toetsen aan de werkelijkheid.

De leerling doet onderzoek naar hoe het verleden vroeger geconserveerd werd, welke middelen hadden ze om een tijdscapsule te maken? Zijn er nog tijdscapsules te vinden?

We werken met fotografie (selfie en een klassenfoto), video (leerlingen interviewen elkaar met het thema 'Jouw droom voor de toekomst') we maken een soundbite (we verzamelen karakteristieke geluiden uit het jaar 2023) en knippen nieuwsberichten uit de krant (wat was actueel?) Kortom; we verzamelen data voor de tijdcapsule.

De tijdcapsule wordt vergrendeld en weggezet op een zichtbare plaats. Op een afgesproken moment wordt deze opengemaakt en de inhoud gedeeld.